Wideo

Powrót do listy

Kostki domina Dominiki Kulczyk

Kostki domina Dominiki Kulczyk
Kostki domina Dominiki Kulczyk

Kostki domina Dominiki Kulczyk

Wideo

Opis

Odcinki


Opis

Dominika Kulczyk powróciła na antenę z programem Efekt Domina. Autorka reportaży spotyka się na całym świecie z ludźmi wykluczonymi, pozbawionymi wsparcia na skutek sytuacji ekonomicznej, ale też kulturowych przesądów.
Dominika Kulczyk powróciła na antenę z programem Efekt Domina. Autorka reportaży spotyka się na całym świecie z ludźmi wykluczonymi, pozbawionymi wsparcia na skutek sytuacji ekonomicznej, ale też kulturowych przesądów.

Odcinki